Mission Statement

"Connactivity verbindt het potentieel van individuen, teams en organisaties met de organisatiedoelstellingen."

 

Visie

Connactivity ziet dat de wereld van werken continu aan verandering onderhevig is. Terwijl arbeidsmobiliteit in snel tempo toeneemt, stellen organisaties zich ten doel om voorop te lopen om de concurrentiepositie te verbeteren.

Wij zien dat bestaansrecht onlosmakelijk verbonden is aan de connectie tussen opdrachtgevers en medewerkers. Alleen dan kan een gedeeld ambitieniveau worden bereikt om onderscheidend te kunnen zijn en blijven in de eigen sector. Het sterkt onze overtuiging dat alle betrokkenen zich zo meer vereenzelvigen met de organisatie. Sterker nog: er ontstaat gepaste trots, hetgeen de basis vormt voor ondernemend samenwerken en duurzaam ondernemen.

De energie en inspiratie die daardoor in en om de organisatie ontstaat zorgt voor vergroting van de aantrekkingskracht op alle niveau's: klanten voelen een gunfactor voor het afnemen van producten en medewerkers willen hier graag werken.

Voorsprong ontstaat door op het juiste moment kennis aan te trekken en deze vast te houden en in de organisatie in te bedden, het te zetten en verder te ontwikkelen. Flexibiliteit is daarbij voorwaardelijk.

ACTUEEL