Consultants met menselijke waarde

Connactivity adviseert en coacht op tactisch operationeel niveau en is daarin onderscheidend door de eigen ondernemerservaring.

Leiderschap
De ene leider is de andere niet. Leiderschapskwaliteiten die bij de ene organisatie tot fantastische resultaten hebben geleid, kunnen bij een andere organisatie compleet anders uitwerken. Connactivity kan u daar uitmuntend bij begeleiden. Gericht advies op maat voor iedere persoonlijkheid in iedere situatie.

Cultuurverandering
We leven in een vloeibare samenleving. Veranderingen in de maatschappij zijn aan de orde van de dag en hebben onlosmakelijk ook effect op uw organisatie. Wat de reden ook is voor de verandering van een bedrijfscultuur, als deze niet goed in banen geleid wordt, kan het desastreuze gevolgen hebben.

Connactivity heeft gespecialiseerde consultant in huis die u met raad en daad terzijde kunnen staan in dit soort complexe overgangen in de bedrijfsvoering. Consultants die niet alleen senioriteit uitstralen, maar ook over voldoende psychologische en economische kennis beschikken om u terzakekundig te adviseren.

Kennismanagement
Het borgen van kennis in de eigen organisatie vormt een van de grootste uitdagingen voor veel organisaties. Connactivity realiseert zich dat iedere investeringen in kennis bij je medewerkers een bedrijfskapitaal is dat gemakkelijk weg kan vloeien. Onze ervaren consultants hebben de juiste expertise in huis om u te adviseren in het systematisch borgen van kennis en het organiseren van overdracht bij uitstroom van medewerkers.

ACTUEEL