Doorstromen: talent- en klantgericht leren denken en handelen

Waar sta je, wat wil je en hoe kan je dat bij je huidige werkgever realiseren? Met de intern gerichte loopbaan begeleiding van Connactivity worden carrière-doelstellingen van de medewerker zorgvuldig afgestemd op de doorstroommogelijkheden van de werkgever.

De focus ligt op het vinden van de balans tussen talent- en klantgericht denken en handelen, waarbij (potentiële) leiderschapskwaliteiten ruime aandacht krijgt. Daarbij richten we ons vooral op het uitbouwen van de bestaande positie met verdiepende ervaring. Met persoonlijke coaching en training on the job worden talenten en kwaliteiten vergroot. Tegelijkertijd wordt de medewerker een spiegel voorgehouden om bewust te worden van contraproductieve gedragskenmerken. 

Connactivity begeleidt medewerkers met doorstroommogelijkheiden naar intrapreneurship: het denk- en handelingsniveau van ondernemersschap toegepast binnen een grotere organisatie. Het nemen van risico's wordt geintegreerd in innovatieve benaderingen, waarbij ook belonings- en motivatietechnieken als management-tools ruim de aandacht krijgen.

Career Development volgens Connactivity is daarom ook geen eendags-training. Periodieke reflectie helpt je richting te geven aan wat je wilt en hoe je dit kunt realiseren. Samen wordt een stappenplan opgesteld, waardoor de belangrijkste laatste fase ineens overzichtelijk en haalbaar wordt: Het Doen!

ACTUEEL